O nás

Autor: Peter, 04.03.2012

Nádej DD a DSS n.o. vznikol v roku 2002. V Domove dôchodcov a v Domove sociálnych služieb poskytujeme komplexné celoročné sociálne služby. Zabezpečujeme a poskytujeme zdravotnú starostlivosť o našich klientov ako i o klientov v teréne prostredníctvom obvodného lekára MUDr. Michala Kosorína a našej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS agere s troma zdravotnými sestrami: garantom ADOS-u je Bc. Erika Blahová, sestry Silvia Menichová a Darinka Šabíková.

O našich klientov sa staráme i po stránke duchovnej, kultúrnej, pracovnej, formou ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečnej terapie, kognitívneho tréningu pri klientoch s Alzheimerovou demenciou, Parkinsonovou chorobou a iných formách demencií a psychiatrických porúch.
Udržiavame fyzické a pohybové schopnosti klientov, precvičujeme jemnú a hrubú motoriku, realizujeme ranné rozcvičky, klientov nechodiacich a po NCMP rehabilituje rehabilitačná pracovníčka.
Dbáme o pohyb a pobyt našich klientov na čerstvom vzduchu formou prechádzok v areáli zariadenia a v mestských parkoch.

Poskytujeme celodenné stravovanie vlastnou prípravou jedál.

Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a štvor lôžkových izbách.

Zariadenie prevádzkujeme v dvoch budovách Sládkovičova 6, Zlaté Moravce (budova v prenájme) a Sládkovičova 21, Zlaté Moravce (budova neziskovej organizácie).

Personálne obsadenie:
• štatutárny zástupca: Ing. Ivana Tomanková
• poverená vedením a zakladateľka zariadenia: Marta Damborská

O klientov sa stará 8 opatrovateliek (pracujú v 3 smenách).
V kuchyni pracujú 3 zamestnanci.
O poriadok a čistotu dbajú 4 upratovačky a jeden údržbár.

späť»

Komentárov celkom: 0


| O nás | Aktuality | Služby | Tlačivá | Galéria | Kontakt |