Služby

Nádej, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb ponúka vo svojom zariadení nasledovné služby:

• sociálne (varenie, žehlenie, pranie, sprchovanie, holenie, kadernícke služby, manikúra, pedikúra)
• zdravotnícke (podávanie injekcií, infúznych roztokov, ošetrovanie dekubitov – prostredníctvom ADOS, lekárske vizity v našom zariadení, doprovod na odborné lekárske vyšetrenia do zdravotníckych zariadení)
• rehabilitácia - masáže, parafín, svetelná terapia
• duchovné (svätá omša, spovede)
• kultúrne podujatia - návšteva hudobných skupín v našom zariadení pri príležitosti výročí klientov a sviatkov, súťaže, kvízy, účasť na programoch v mestskom kultúrnom stredisku v Zlatých Moravciach, výlety do okolia a do prírody

| O nás | Aktuality | Služby | Tlačivá | Galéria | Kontakt |